KLEIN BEGINNE
Gestalt-art therapie en bewustzijnsontwikkeling voor vrouwen en kinderen                                                                                                                

Wat is gestalttherapie?


Ik ga een poging wagen, om je een idee te geven wat gestalttherapie inhoudt. 
Een idee, want uiteindelijk zul je dit hebben te ervaren om te kunnen "weten" wat het is en voor jou kan betekenen. 


Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie. 

Gericht op: ervaren wat je lijf wil en doet in het Hier en NU. Hierdoor doe je inzichten op over jezelf.
Het gaat in gestalt therapie over contact maken. Met jezelf (lichaam, geest en emotie als onlosmakelijke verbinding) en je omgeving. Gestalt therapie is dan ook een holistische therapie. Je wordt in gestalt therapie als mens als 1 geheel gezien en als deel wat het geheel, je omgeving, beïnvloed. 


Je lijf is een prachtig instrument! Ze geeft continue signalen af die je ondersteunen in je bewustwording / bewustzijn:  

"Doe ik werkelijk zoals ik wil doen? Leef ik werkelijk zoals ik wil leven?"


In gestalttherapie ga je uit van de behoefte van ieder mens die in een cirkelvorm verloopt (een gestalt).
Idealiter: door middel van je gewaarzijn (Wat neem ik waar/ wat voel ik in mijn lijf?) neem je waar, merk je op, dat je lichaam een signaal uitzendt. Als je dit signaal vertaalt voor jou, dan heb je je innerlijke behoefte helder, waarna je kan handelen om je behoefte te bevredigen. 
Als je hier gehoor aan geeft, maak je de cirkel van behoefte rond en ontstaat er een bevredigd gevoel. (Een simpel voorbeeld is: je voelt een droge tong, je vertaalt dit naar "ik heb dorst en heb behoefte aan water, je komt in actie en vult een glas water en drinkt deze op. Hierna ontstaat een voldaan, bevredigd gevoel)

De hele dag door maak je (bewust en onbewust) gestalten rond. Als er een bevredigd is, ontstaat er weer een nieuwe.

Je innerlijke behoefte/wensen volgen en bevredigen is GEZOND.


Echter: ben je niet alleen op de wereld. Je bevindt je altijd in een omgeving, waar je op een manier contact hebt met iets of iemand anders. In dit contact (met je omgeving) kan het gebeuren dat je behoefte maar deels, of helemaal niet bevredigd kan worden. Als de ander een andere behoefte heeft dan jij, ontstaat er een spanningsveld. In dit spanningsveld sta je voor een keuze; hoe je zo goed mogelijk je eigen behoefte kan vervullen. 

Ben je je bewust van je behoefte? Sta je jezelf toe een behoefte te hebben? En mag dit een andere zijn dan die van de ander? 

De mens is creatief. Zij zal zich altijd aanpassen om zo goed mogelijk zijn / haar behoefte te vervullen. 

Dit kan een bewuste of een onbewuste aanpassing zijn. De laatste heb je vaak al in je jeugd opgedaan. In contact met je omgeving heb je in je (jonge) leven pijn opgelopen. Je hebt je innerlijke behoefte, en / of emoties op momenten, bijvoorbeeld niet mogen leven. Je had je bijvoorbeeld aan te passen aan de overtuigingen, wensen en ideeën van je omgeving, omdat je fysiek en verbaal niet krachtig of ondergeschikt was om toch je eigen behoefte te volgen. Hierdoor heb je destijds gestalten niet rond kunnen maken. Dit kan uiteindelijk tot ongezonde gedragsmatige aanpassingen / patronen hebben geleid. 

De oorspronkelijke behoefte verdwijnt echter niet. die blijft onder de oppervlakte aanwezig en vraagt om vervuld te worden. De energie hiervan onderdrukken is (dood)vermoeiend. Langdurig innerlijke (bewuste en onbewuste) behoeftes onderdrukken leidt dan ook vaak tot psychische klachten, (over)vermoeiheid, burn out, lichamelijk onverklaarbare klachten en / of ziekte. 

Ook traumatische gebeurtenissen en zelf opgelegde ideeën, gedachten en overtuigingen, die jouw zelfbeeld vormen, "Zo ben ik nou eenmaal.", kunnen hier toe leiden. Een zelfbeeld waarnaar je je bent gaan gedragen. Een beeld, mogelijk niet gebaseerd op wat werkelijk van binnen leeft, maar waarvan je gelooft dat je dat bent en waarmee je jezelf ook in de wereld zet. Waardoor je negeert / aanpast wat werkelijk van binnen leeft en welke behoeftes je hebt. 

Aanpassingen die er voor zorgen dat je NU, als volwassene, niet leeft vanuit jezelf / je authenticiteit, maar vanuit (eigen) opgelegde ideeën en overtuigingen. Ze kunnen er ook voor zorgen dat je je (in contact met je omgeving) onvrij voelt om te doen wat goed voor jou voelt. 

Soms leef je zo vanuit al je (ongezonde) gedragsmatige aanpassingen, overtuigingen, gedachten, dat je gewoon niet meer “weet” wat goed voelt en is voor jou. En kun je ook lijfelijk niet meer waarnemen en voelen wat nou werkelijk jouw behoefte is…

Wie ben IK?

Welke behoeftes heb ik?


In gestalttherapie leer je verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en je persoonlijke proces. Tijdens de therapie breng je bijvoorbeeld een persoonlijke leer-en of hulpvraag in en kijk je wat er zich in het HIER en NU aandient. Tijdens experimenten en contactoefeningen leer je je lijf waar te nemen en hier naar te luisteren. Op deze manier kun je zicht krijgen op jouw patronen. Als gezond mens ben je in staat om jezelf hierin te helen. 

Kijken naar jouw onzekerheden, angsten, verdriet e.d. vraagt  moed. 
Is alles behalve makkelijk. 
En je leert er jezelf (nog) beter door kennen.

Als gestalt-art therapeut nodig ik je uit tot het intuïtief creëren van jouw eigen (ART) beelden (met klei, verf, tekenen, beweging etc.). Hierdoor wordt er een schat aan waarde over jezelf zichtbaar gemaakt! Ook dit leidt tot inzichten over jezelf.


 Op deze manier ontwikkel je dus je (lichaams-)gewaarzijn, je (lichaams-)bewustzijn, je zelfvertrouwen en je zelfhelend vermogen.


Jouw persoonlijke groei!