Kwaliteiten / Eigenschappen


In onze westerse wereld worden mannelijke kwaliteiten / eigenschappen: ratio, rennen, kracht, hard, presteren, focus, etc. over het algemeen, meer gewaardeerd dan vrouwelijke kwaliteiten / eigenschappen: gevoel, rust, zachtheid, hart, de kantjes er vanaf lopen, dwarrelen, intuïtie etc.


Doordat we als samenleving deze mannen kwaliteiten / eigenschappen zoveel meer waarde toekennen, zijn veel vrouwen geneigd, hun vrouwelijke kwaliteiten / eigenschappen aan de kant te schuiven, onder te waarderen en zelfs te veroordelen. Kwaliteiten / eigenschappen die ook zo van waarde zijn, kunnen dan niet meer voor handen zijn, terwijl ze zo (hard) nodig zijn.


Ook zijn er vrouwen die juist moeilijk of geen toegang (meer) hebben tot hun mannelijke kwaliteiten / eigenschappen, die ze ook zo (hard) nodig hebben om zich staande te houden in hun leven.


Want: vrouwen- mannen kwaliteiten / eigenschappen zijn als Yin en Yang.


Ze vormen samen 1 geheel.
De ene kwaliteit kan niet zonder de ander bestaan.
De ene is even waardevol en noodzakelijk als de ander.

Voor een gezond functioneren van lichaam en geest is het belangrijk dat deze mannen - en vrouwen kwaliteiten / eigenschappen in balans zijn. Je gevoelens gedachten en lichamelijke conditie is het resultaat tussen die twee. Als beide langdurig uit balans zijn, kun je lichamelijke en geestelijke klachten gaan ervaren. 


LEVEN IS BEWEGEN


Wat vraagt de situatie van je? 

Vraagt ze om 

je kracht of je zacht?

je hard of je hart?

je rennen of je rusten?

je haatdragend of je liefdevol?

je omarmen of je wegduwen?

je alleen of je samen?

je openen of je sluiten?


Alles doet er toe 

Alles is van waarde


Niets is altijd statisch

Ieder moment is weer nieuw

Vrijheid ontstaat wanneer je kunt bewegen tussen alle kwaliteiten Beschikking hebben over al je mannen - EN vrouwen kwaliteiten en hiertussen kunnen bewegen geeft je de mogelijkheid om te leven vanuit jouw behoefte en jouw hart. ( zie "Wat is gestalt-art?" ) 


Hoe is dat bij jou? 

Heb jij toegang tot jouw mannen - EN vrouwen kwaliteiten / eigenschappen? 

Leef jij vanuit je hart?

info@kleinbeginne.nl

06-24485752