KLEIN BEGINNE
Gestalt-art therapie en bewustzijnsontwikkeling voor vrouwen en kinderen                                                                                                                

Vrouw-zijn

Hoe voelt jouw vrouw-zijn? 

Kun je jouw vrouwen kwaliteiten op waarde schatten? 

Hoe is jouw contact met je vrouwen-lichaam? 

Leef jij volgens het ritme van jouw vrouwen-lichaam? 

Heb jij toegang tot jouw vrouwen-hart?

Weet jij wat jouw behoefte(s) is (zijn)? 

Heb jij toegang tot jouw creativiteit?